dinsdag, 22. november 2011 - 20:14

Ruim 11½ miljoen rijkssubsidie voor Rijnboog

Arnhem

De gemeente Arnhem krijgt in totaal 11,6 miljoen euro van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor Rijnboog.

Het ministerie vindt dat de Jansbeek en de inrichting van de openbare ruimte, als vervangers van de uit het oorspronkelijke plan geschrapte insteekhaven, in aanmerking komen voor een bijdrage. Daartoe behoren het terugbrengen van de historische stratenstructuur van de binnenstad en de aanleg van onder andere gezellige pleinen en trappen naar de Rijnkade. Het ministerie wil 10% van deze kosten voor zijn rekening nemen. Daarnaast blijft het Rijk € 5,93 miljoen beschikbaar stellen voor de planonderdelen die overeind zijn gebleven. Hiermee komt de Rijksbijdrage in totaal uit op € 11,6 miljoen. Het geld komt uit het budget voor investeringen in ruimtelijke kwaliteit (BIRK).

Eerder zei het ministerie een subsidie van 14,5 miljoen euro toe voor het oorspronkelijke Rijnboogplan. In het Lenteakkoord is de haven uit het Rijnboogplan gehaald.

Wethouder Rijnboog Gerrie Elfrink: "We zijn blij dat het ministerie én de provincie Rijnboog volop steunen. Naast de 11,6 miljoen van het Rijk heeft de provincie Gelderland al eerder definitief 9,6 miljoen euro toegekend. Rijk en provincie laten zien dat zij de ontwikkeling van het gebied van groot belang vinden. Samen met de Arnhemmers heeft de gemeente een plan voor Rijnboog gemaakt dat draagvlak heeft in de stad. We zijn heel tevreden dat het Rijk in deze tijd van zware bezuinigingen zo'n groot bedrag beschikbaar wil stellen. Dankzij de rijks- en provinciale subsidie komt de uitvoering een stuk dichterbij. We gaan het verpauperde gebied opknappen en er een aantrekkelijk deel van de binnenstad van maken. De binnenstadsstraten en de Jansbeek lopen dan door naar de Rijn. Rijnboog wordt een plek waar mensen graag komen."
Provincie:
Tag(s):