maandag, 28. februari 2011 - 20:58

Ruim 15.000 jongeren aan stage, werk of leerwerkbaan geholpen in 2010

Regio

De aanpak van jeugdwerkloosheid in de regio IJssel-Vecht heeft in 2010 15.724 jongeren aan een baan, een stage of een leerwerkplek geholpen. Daarmee is de ambitie ruimschoots gehaald. In de regio is in 2010 de jeugdwerkloosheid met 19 procent gedaald.

In de regio IJssel-Vecht werken gemeenten, UWV, werkgevers, onderwijsinstellingen, kenniscentra en de provincie Overijssel samen aan het voorkomen en bestrijden van de werkloosheid onder jongeren. Voor 2010 was de ambitie om 1.800 jongeren aan een baan te helpen en daarnaast 1.700 leerwerkbanen en 8.000 stages te realiseren. Uit de cijfers blijkt dat dit meer dan gerealiseerd is: 2.584 banen, 1.916 leerwerkbanen en 11.224 stages.

De gemeenten willen werkgevers extra stimuleren om werkloze jongeren een leerwerkbaan aan te bieden. Werkgevers die dat doen komen in aanmerking voor een voucher die een jaar lang de helft van het wettelijke minimum(jeugd)loon vergoed. Een korting die kan oplopen tot maximaal 8.400 euro. Het mes snijdt door de inzet van de voucher aan twee kanten: jongeren hebben de mogelijkheid om ervaring op te doen in een bedrijf, de werkgever investeert in de toekomst door een enthousiaste, leergierige werknemer onder zijn hoede te nemen.
Provincie:
Tag(s):