donderdag, 9. juni 2011 - 10:18

Ruim 2.500 ton vuil verwijderd na hoogwater Maas

Roermond

Rijkswaterstaat, de Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei, de Limburgse Maasgemeenten en gemeente Roerdalen hebben tijdens en na het afgelopen hoogwaterseizoen ruim 2.500 ton vuil opgeruimd langs de Maas en Roer in Limburg. Dit blijkt uit cijfers van deze organisaties.

In totaal heeft het opruimen en afvoeren van het vuil ca. 430.000 euro gekost. Daarnaast is een deel van het achtergebleven vuil opgeruimd door vrijwilligers. Na het hoogwater stelden de waterschappen en Rijkswaterstaat een regeling in, die perceeleigenaren tegemoet kwam in de kosten voor het verwijderen van het achtergebleven vuil.

Afgelopen januari is tijdens het hoogwater Maas veel drijfvuil op de kades en aanliggende percelen achtergebleven. Grondeigenaren langs de Maas zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van vuil op hun perceel. De Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat, de Limburgse Maasgemeenten en gemeente Roerdalen zijn perceeleigenaren hierin tegemoetgekomen door het plaatsen van vuilcontainers. Ook namen zij de kosten voor het afvoeren van het vuil op zich. Rijkswaterstaat heeft in internationaal overleg aandacht gevraagd voor de drijfvuilproblematiek.
Provincie:
Tag(s):