donderdag, 21. juli 2011 - 22:01

Ruim € 439.000,- aan bijstandsfraude opgespoord

Regio

De sociaal rechercheurs en handhavers van de gemeenten Borger-Odoorn,
Coevorden en Emmen hebben in het eerste halfjaar van 2011 een bedrag
van ruim € 439.000,- aan bijstandsfraude opgespoord. Dat blijkt uit het
verslag over de maanden januari tot en met juni.

De eerste zes maanden van dit jaar zijn in totaal 241 onderzoeken uitgevoerd. Dit heeft ondermeer tot resultaat dat 34 uitkeringen zijn stopgezet en 13 WWB aanvragen zijn afgebroken. De totale besparing voor de gemeenten bedraagt ruim € 1.080.000,-. Dit zijn de uitkeringgelden die de gemeenten in de toekomst niet hoeven uit te betalen.

Bij aanvragen van een uitkering stelt de afdeling handhaving een onderzoek in naar de rechtmatigheid van de toe te kennen uitkering. De afdeling controleert de verstrekte gegevens op juistheid. Bij eventuele twijfel wordt een huisbezoek afgelegd.

Veruit de meeste fraudegevallen hadden betrekking op een onjuiste opgave van de woonsituatie of van een onjuiste opgave van de reguliere inkomsten. Het opgespoorde fraudebedrag wordt van de betrokkenen teruggevorderd. In twee gevallen is beslag gelegd op tegoeden op bankrekeningen.
Provincie:
Tag(s):