maandag, 17. oktober 2011 - 12:57

Ruim helft asielbeslissingen binnen acht dagen

Den Haag

In de nieuwe asielprocedure heeft 54 procent van de asielaanvragers binnen acht dagen te horen gekregen of hun asielaanvraag is gehononeerd of niet (3.730 van de 6.950 aanvragen).

Dat is het belangrijkste resultaat van de vernieuwde procedure over de eerste helft van 2011. In diezelfde periode vorig jaar kreeg maar 29 procent van de asielaanvragers uitsluitsel binnen vijf dagen.

Dat schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) over de vernieuwde asielprocedure in een brief aan de Tweede Kamer.

De vernieuwde asielprocedure is in juli 2010 ingevoerd. Doel was een snellere en zorgvuldiger afhandeling van asielaanvragen en een afname van het aantal herhaalde aanvragen. Om dat te realiseren is de oude procedure van vijf dagen verlengd tot acht dagen.
Voorafgaand aan deze procedure is er een rust- en voorbereidingstijd; naast rust krijgt de asielzoeker dan voorlichting over de procedure, wordt gekeken of er medische bijzonderheden zijn en wordt onderzoek naar reis- en identiteitspapieren gestart.

Door de sterke toename van het aantal zaken waarover al in het aanmeldcentrum wordt beslist, krijgt een veel groter deel van de asielzoekers snel duidelijkheid over hun perspectief in Nederland. Dat betekent dat snel aan de integratie in Nederland kan worden begonnen, of dat gewerkt moet worden aan vertrek.

Het zoveel mogelijk meenemen van alle aspecten in de eerste procedure heeft nog niet geleid tot een vermindering van het aantal tweede en volgende aanvragen. Dat bedroeg in de eerste helft van 2011 twintig procent, tegen tien procent in de eerste helft van 2010. De stijging is voor een belangrijk deel te verklaren door het overnemen van asielzoekers die eerder in Griekenland waren en de beslisstop voor onder andere Ivoorkust en Libië.

Nieuw sinds juli 2010 is dat afgewezen asielzoekers nog een termijn van 28 dagen hebben om te vertrekken. In die tijd hebben ze ook nog recht op opvang op een asielzoekerscentrum. Rechters slagen er in het algemeen ook in binnen die 28 dagen een uitspraak in een beroepszaak te doen (ofwel over de bodemzaak zelf, ofwel over de vraag of de asielzoeker een latere uitspraak van de rechter in Nederland mag afwachten).
Provincie:
Tag(s):