woensdag, 12. januari 2011 - 17:51

Runderen van Friese veehouder in bewaring genomen

Friesland

Controleurs van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) hebben bij een veehouderij in Friesland 28 runderen meegevoerd en naar een opvangadres gebracht.

‘De houder van de runderen wordt verweten dat hij de dieren heeft onthouden van de nodige verzorging’, meldt de (nVWA) woensdagmiddag. ‘De huisvesting was in een dusdanige staat dat de dieren zich door scherpe randen en uitsteeksels konden verwonden. Ook de voedervoorziening was een gevaar voor verontreiniging. Tegen de veehouder is proces-verbaal opgemaakt’, aldus de nVWA.

De inbewaringneming vond plaats vanwege overtreding van de Gezondheidwet- en Welzijnswet voor Dieren en was een gevolg van een hercontrole van het bedrijf. Eerder was daar ook al sprake van het onthouden van de nodige verzorging.

Voor deze eerdere overtreding is een last onder bestuursdwang opgelegd. Bij de controle bleek geen verbetering van de situatie waarna de dieren in opdracht van Dienst Regelingen zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze de nodige verzorging krijgen.
Provincie:
Tag(s):