dinsdag, 11. januari 2011 - 16:26

RWS meldt hoogwaterpeil Rijn

Lobith

Door de neerslag en de stijgende temperaturen met als gevolg smeltende sneeuw neemt de afvoer van de Rijn toe en is Rijkswaterstaat gestart met hoogwaterberichtgeving.

Dit gebeurt vanuit de Waterkamer van het Watermanagementcentrum Nederland.

De afvoer van de Maas is afgelopen weekend vrijwel constant gebleven en sinds maandag 10 januari is een voorzichtige daling ingezet. De afvoer van de Rijn stijgt verder naar circa NAP +1520 en de verwachting is dat woensdag en donderdag het peil stabiliseert. Rijkswaterstaat volgt de situatie nauwlettend.

Op dinsdagochtend 11 januari om 09:00 uur is bij Lobith een waterstand van NAP+1483 cm bereikt. De verwachting is dat het peil bij Lobith verder stijgt tot circa NAP +1520 cm en dat woensdag en donderdag het peil stabiliseert. Daarna is verdere stijging mogelijk. De stuwen Driel, Amerongen en Hagestein zijn geopend.

De hoogwaterberichtgeving voor de Rijn wordt van kracht als bij Lobith een waterstand van 1400 cm + NAP wordt bereikt. Betrokken autoriteiten zoals gemeenten, provincies en waterschappen kunnen gebruik maken van de hoogwaterberichten van Rijkswaterstaat.In het stroomgebied valt er vandaag geen neerslag van enige betekenis en de temperaturen zijn over het algemeen beneden nul. Vanaf dinsdag 11 januari stijgen de temperaturen en vanaf woensdag 12 januari wordt er ook weer neerslag in het stroomgebied verwacht.
Provincie:
Tag(s):