maandag, 10. januari 2011 - 10:36

RWS verwacht iets hogere waterstanden Midden-Limburg

Roermond

Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende nacht te St. Pieter (Zuid-Limburg) op het huidige niveau stabiel zal blijven. Na middernacht is een lichte daling mogelijk. Door het aanhouden van de topafvoer worden er iets hogere topwaterstanden in Midden-Limburg verwacht, maar deze zullen naar verwachting nergens tot problemen leiden.

Kwelwater
De kadewachten van Waterschap Roer en Overmaas melden dat er op veel plaatsen kwelwater aan de oppervlakte komt als gevolg van de langdurige hoge waterstand van de Maas. Waterschap Roer en Overmaas heeft inmiddels 35 kwelwaterpompen geplaatst die de situatie goed onder controle houden. De dijken laten nergens problemen zien. Als het noodzakelijk is worden er extra kwelwaterpompen bij geplaatst.

De waterstand in de Limburgse beken dalen allemaal, alleen de Roer is stabiel op ongeveer 112 m3 per seconde. Om terugstuwing van de Maas in de Roer te voorkomen, heeft het waterschap in Roermond de sluisdeuren in de Roer dichtgezet. Al het Roerwater wordt via de Hambeek afgevoerd. Zo voorkomt het waterschap wateroverlast in de binnenstad van Roermond.

Staatssecretaris bezoekt Limburg
Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu bracht zondagmiddag een bezoek aan Steijl, Borgharen en Itteren. De staatssecretaris bezocht onder andere de bedienpost van de stuw bij Borgharen en sprak met bewoners in het dorp Itteren waar sinds afgelopen week het stijgende water voor overlast zorgt.
Daarnaast liet de staatssecretaris zich informeren over de actuele situatie, de prognoses en de maatregelen die genomen worden door Rijkswaterstaat, de waterschappen, gemeenten en provincie. Atsma: ''Het is duidelijk dat alle dijkversterkingen en de hogere kades die de afgelopen jaren zijn aangelegd nu grotere problemen voorkomen. Maar waterveiligheid verdient blijvend onze aandacht, ook voor de toekomst. Hier zal ik mij voor blijven inzetten''
Provincie:
Tag(s):