dinsdag, 27. december 2011 - 22:37

Samen in actie tegen alcohol in verkeer

Regio

Bijna zeventig officiële vuurwerkverkooppunten in Groningen en Drenthe werken de komende dagen mee aan een actie van Regiopolitie Groningen en Drenthe.

De actie is bedoeld om bestuurders erop te wijzen dat ze niet met alcohol op achter het stuur moeten stappen. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar die vuurwerk kopen bij een van de deelnemende verkopers krijgen – op vertoon van hun rijbewijs – een speciale flesopener cadeau van de politie. De Groningse en Drentse politie ondersteunen met deze eigen actie de landelijke Bob-campagne die half december van start ging.


Van de in totaal 157 officiële vuurwerkverkooppunten in Groningen en Drenthe werken er 69 mee aan de actie van de politie. Zij hebben voor de kerst een doos met flesopeners ontvangen. Die geven ze weg aan jongeren tussen 18 en 24 jaar die vuurwerk komen kopen, op voorwaarde dat zij hun rijbewijs kunnen tonen. De slogan ‘Eerst een Bob, dan de dop’ die op de flesopener staat, wijst erop om eerst een Bob te zoeken voor je wilt gaan drinken. Op de verkooppunten hangt bovendien een poster van de landelijke Bob-campagne om iedereen erop te wijzen dat een echte Bob helemaal niet drinkt.

De actie borduurt voort op het succes van vorig jaar, toen al bijna zestig vuurwerkverkooppunten meewerkten. De reacties op de flesopener waren toen zeer positief, zowel van de jongeren aan wie ze werden uitgereikt als van de verkopers. Een groot deel van die verkopers heeft zich daarom dit jaar opnieuw aangemeld om aan de actie mee te werken.

Uit ongevalscijfers blijkt dat jonge automobilisten nog onevenredig vaak betrokken zijn bij verkeersongevallen. Alcoholgebruik speelt daarbij vaak een rol. Uit controlecijfers van Regiopolitie Groningen blijkt verder dat jonge bestuurders relatief vaak met teveel alcohol op achter het stuur zitten. Voor de Groningse en Drentse verkeerspolitie was dit aanleiding om de jonge bestuurders nog eens op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hen te attenderen op de keuze om een Bob te regelen in plaats van zelf met een slok op te gaan rijden. Juist in de periode rond oud en nieuw is dat heel belangrijk.

De meeste mensen zijn zich wel bewust van de gevaren van rijden onder invloed, maar toch drinken veel mensen wel één of twee glazen alcohol terwijl ze nog moeten rijden. De landelijke Bob-campagne ‘100 procent Bob, 0 procent op’ wil, met name jonge, bestuurders erop wijzen dat je het beste helemaal geen alcohol kan drinken als je nog moet rijden. Want zelfs één glaasje heeft al invloed op de rijvaardigheid en het reactievermogen van bestuurders.
Provincie:
Tag(s):