vrijdag, 14. januari 2011 - 20:18

Schadevergoeding Somaliërs na aanhouding vanwege terrorisme

Den Haag

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de schade vergoed die negen Somaliërs hebben geleden vanwege hun aanhouding op de dag voor Kerst 2010 door een antiterrorisme-eenheid.

De aanhouding van de mannen volgde op een ambtsbericht van de AIVD van 24 december, waarin werd gemeld dat een aantal Somaliërs op korte termijn een terroristische aanslag in Nederland zou willen plegen. Het optreden van het OM en de politie richtte zich in de eerste plaats op het voorkomen van een mogelijke aanslag.

In totaal werden twaalf Somaliërs aangehouden. Van negen van hen bleek in de dagen na hun aanhouding dat zijn niet betrokken zijn bij terrorisme. Drie van de twaalf gelden wel als verdachte in het onderzoek door de Nationale Recherche. Ook zij zijn in vrijheid gesteld.

De schadevergoeding heeft betrekking op de aanhouding, de dagen die in detentie zijn doorgebracht en de kosten van rechtsbijstand. Het OM wilde met de negen Somaliërs snel tot overeenstemming komen over een vergoeding van de door hen geleden materiële en immateriële schade. Met de negen mannen en hun advocaten is afgesproken geen mededeling te doen over de hoogte van de schadevergoeding.

De negen ontvangen van het OM een verklaring in het Nederlands, Engels en Somalisch waarin staat dat op geen enkele wijze is gebleken dat zij betrokken zijn bij plannen voor een terroristische aanslag. Aan de Somaliërs is door het OM ook slachtofferhulp aangeboden.
Provincie:
Tag(s):