maandag, 19. december 2011 - 8:02

Schip verliest kraan op zee

IJmuiden

Vanochtend omstreeks 04.00 uur heeft een zeeschip, onderweg van Amsterdam naar Rotterdam, op de Noordzee, op ongeveer 35 kilometer ten zuidwesten van IJmuiden een kraan verloren.

Update 18.00 uur:
Door Rijkswaterstaat is maandagmiddag rondom de kraan zogenoemde wrakbetonning geplaatst. Wrakbetonning - boeien - maakt overige scheepvaart er op attent dat er een obstakel op de zeebodem ligt en dat op ruime afstand gepasseerd moet worden.

Door het Kustwachtwachtcentrum te Den Helder wordt frequent veiligheidsberichtgeving uitgezonden dat de scheepvaart attendeerd op de gewijzigde situatie.

Zowel door het Kustwachtcentrum als door de Verkeerscentrales Scheveningen en Hoek van Holland wordt de richting - en langs het obstakel varende scheepvaart nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig gewaarschuwd.

Eerdere berichtgeving:
De kraan, van ongeveer 52 meter hoog – 33 meter breed en 300 ton in gewicht, ligt midden in de zuidwestelijke vaarroute.

Het schip, varende onder Maltese vlag, was onderweg van Amsterdam naar Rotterdam. Het vervoert drie kranen van zo’n 52 meter hoog en 33 meter breed en met een gewicht van zo’n 300 ton. De oorzaak van het verlies van de kraan is nog niet bekend.

De kraan vormt een obstakel voor het scheepvaartverkeer in zuidwestelijke richting. Daarom houdt de Kustwacht de situatie nauwlettend in de gaten en waarschuwt schepen die in de buurt varen. Het kustwachtschip Ievoli Black is onderweg om de plaats af te schermen. Deze is naar verwachting rond 9.00 uur ter plaatse. Ook het Kustwachtvliegtuig zal bij daglicht worden ingezet. Later op de dag zal Rijkswaterstaat de plaats afschermen met betonning.

Op de plaats waar de kraan ligt is de zee 19 meter diep.
Provincie:
Tag(s):