dinsdag, 8. november 2011 - 23:01

Scholen aan de slag met afvalvermindering

Goes

De gemeente Goes wil scholieren actief betrekken bij de onderwerpen milieu en klimaat. Hierdoor worden zij bewust gemaakt van datgene wat zij dagelijks aan afval produceren, aan energie verbruiken en wat zij kunnen doen om positief bij te dragen aan een schone en gezonde leefomgeving.

Samen met het Milieu Educatie Centrum MEC de Bevelanden biedt de gemeente voor het schooljaar 2011-2012 een lesprogramma aan, dat in het teken staat van milieu, klimaat, afval en zwerfafvalpreventie.

Het programma is gericht op basisscholen en de scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs. Het merendeel van de scholen heeft zich inmiddels aangemeld voor één of meer activiteiten.

Vrijdag 11 november a.s. is het dag van de duurzaamheid en geeft wethouder Jo-Annes de Bat officieel de aftrap voor het programma. Hij bezoekt om 10:30 basisschool De Schengehof in ’s Heer Arendskerke, waar Koos de Vuilnisman groep 7/8 ‘s ochtends op interactieve en leerzame wijze alles leert over afval. Koos de Vuilinsman is een alias van biologiedocent en acteur Theodoor Braaksma. Hij gaat uit van de leefomgeving van het kind en zet ze aan om zwerfvuil te voorkomen, afval te scheiden en her te gebruiken. Bijvoorbeeld door oude apparaten te ontleden of een rekenles te wijden aan het afvalprobleem.

Edudelta College Goes grijpt de dag van de duurzaamheid aan om ’s middags een lesuur afval te prikken rond de school. Koos de Vuilnisman geeft ’s middags les op de Koelmanschool in Goes.
Provincie:
Tag(s):