dinsdag, 21. juni 2011 - 20:22

Schuldhulpverlening in Almere gaat veranderen

Almere

In het collegeakkoord in Almere is afgesproken om één miljoen euro te bezuinigen op de schuldhulpverlening. ‘Deze besparing is alleen mogelijk als naast het uitvoeringsbeleid ook de gemeentelijke visie op schuldhulpverlening wordt aangescherpt’, meldt de gemeente Almere dinsdag.

In de notitie “Schuldhulpverlening in 2013” heeft het college de raad maatregelen voorgesteld om te bezuinigen op de schuldhulpverlening en tegelijkertijd de uitvoering van de regeling efficiënter te maken.

Eén uitvoeringsorganisatie schuldhulpverlening
Een van de maatregelen die het college voorstelt is het onderbrengen van de werkzaamheden van Budgetbureau Almere (BBA) en PLANgroep in één uitvoeringsorganisatie. Of deze uitvoeringsorganisatie deel gaat uitmaken van de gemeente of een aparte organisatie wordt, moet nog onderzocht worden. Ook krijgen cliënten te maken met een ander intake- en aanmeldproces.

Beperken regiefunctie schuldhulpverlening
Vaak is er sprake van een ingewikkelde situatie rondom schulden waarbij ook andere hulpverlenende instanties zoals maatschappelijk werk of zorgorganisaties betrokken zijn. Schuldhulpverlening is niet de aangewezen instantie om regie te voeren op hulpverlening van andere organisaties. Er zijn heldere grenzen nodig voor de mogelijkheden van de schuldhulpverlening en waar andere hulpverlenende instanties aan zet zijn.

Invoering klantprofielen
Een maatregel die het college voorstelt is het invoeren van klantprofielen. Alleen klanten die voldoende gemotiveerd zijn om iets te veranderen aan hun financiële situatie worden toegelaten tot een traject. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant is dit een traject waarmee de schulden helemaal worden opgelost of een traject waarmee de schulden hanteerbaar worden gemaakt.

De hulp die iemand aangeboden krijgt is afhankelijk van de eigen kracht en of de cliënt in staat is te leren met zijn geld om te gaan. Voor mensen die het nodig hebben blijft schuldhulpverlening of een andere instantie een vangnet bieden.
Provincie:
Tag(s):