maandag, 21. februari 2011 - 16:43

Schultz investeert in ontwikkeling van duurzaamheid zeehavens

Rotterdam

Negen projecten krijgen een bijdrage van in totaal bijna vijf miljoen euro uit de subsidieregeling ‘ZeehavenInnovatieProject voor duurzaamheid’ (ZIP) van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Schultz van Haegen: “Alleen door ambities voor groei van de havens te combineren met duurzaamheid, kunnen de zeehavens blijven functioneren als motoren van onze economie”.

Naar verwachting groeit de komende jaren de goederenstroom van en naar de zeehavens. In het hoge groeiscenario van het Centraal Planbureau verdubbelt de goederenstroom in de havens de komende dertig jaar.

Dit kan alleen bij gelijktijdige verduurzaming waar innovaties voor nodig zijn. Hoewel de Nederlandse zeehavens ten opzichte van het omringende buitenland al veel maatregelen hebben genomen, zijn voor individuele bedrijven innovaties vaak nog te kostbaar of de baten te onzeker om het risico te willen nemen. Met dit subsidieprogramma wil Schultz van Haegen de Nederlandse zeehavens stimuleren verder te verduurzamen.

De subsidies uit ZIP gaan naar projecten in de havengebieden van Rotterdam, Amsterdam, Zeeland en Moerdijk. De projecten richten zich onder meer op het mogelijk maken van een veiliger en duurzamer afmeren van schepen in de zeehavens, het op een duurzame manier tegengaan van dichtslibben van zeehavens, het voorkomen van emissies bij overslag van vloeibare brandstoffen en het verder stimuleren van aan- en afvoer per spoor.
Provincie:
Tag(s):