woensdag, 7. december 2011 - 9:36

Senaat voor aanpassing kindgebonden budget

Den Haag

De Eerste Kamer stemt in met een aanpassing van het kindgebonden budget. Het kabinet verwacht door deze ingreep volgend jaar 200 miljoen euro te kunnen besparen.

Dit bedrag loopt in de komende jaren verder op tot 250 miljoen in 2015. Het kindgebonden budget voorziet ouders van een inkomensafhankelijke financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen.

De Kamer stemde aan het slot van een plenair debat op 6 december in met de maatregel, die werd verdedigd door minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het voorstel stemden de fracties van VVD, CDA, PVV, D66 en SGP, samen goed voor 43 van de 75 zetels in de Eerste Kamer.

De bezuiniging die met de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget wordt beoogd, volgt uit diverse aanpassingen van de voorwaarden. Vanaf 2013 geldt voor ouders een vermogenstoets. De uitkering wordt tot 2016 niet geïndexeerd. Er gelden andere normbedragen per kind. Ten opzichte van 2011 neemt het bedrag voor het eerste en tweede kind toe, terwijl vanaf het derde kind de bedragen worden verlaagd.
Provincie:
Tag(s):