vrijdag, 4. maart 2011 - 21:18

Servaaskermis blijft op Vrijthof

Maastricht

Het college van burgemeester en wethouders verplaatst de Servaaskermis niet naar de Markt maar handhaaft deze voorjaarskermis op het Vrijthof. Dat schrijft het college in de Raadsnota ‘Evaluatie en beleid Maastrichtse Kermissen’, dat de gemeenteraad op 29 maart a.s. in haar vergadering bespreekt.

Het college is verder voornemens om met ingang van 2012 de wijkkermissen niet meer zelf te organiseren. De wijkkermissen hebben steeds minder toeloop en het is moeilijk een (kwalitatieve) kermis neer te zetten zonder impuls en draagvlak uit de buurt zelf. Daarmee lijken de wijkkermissen dan ook niet levensvatbaar.

De gemeenteraad besloot in maart 2009 tot een verkenning van de positie van de 11 wijkkermissen en het verrichten van een onderzoek naar de verplaatsing van de Servaaskermis van het Vrijthof naar de Markt en de directe omgeving. Ook het Sphinxterrein is als optie meegenomen. Verder is de mogelijkheid van een aparte kinderkermis door het college bekeken.

In Maastricht vinden jaarlijks 11 wijkkermissen plaats verdeeld over de wijken: Pottenberg, Itteren (2x), Heer (2x), Limmel, Borgharen (2x), Amby (2x) en Caberg. Ondanks dat de gemeente in 2009 en 2010 geen stroomkosten en in het merendeel van de gevallen geen standplaatskosten bij de kermisexploitanten in rekening bracht, blijft de animo onder de exploitanten voor een standplaats op de wijkkermissen laag. De wijkkermissen kosten de gemeente jaarlijks 40.000 euro. Dit zijn voornamelijk de kosten voor de inhuur van de stroomaggregaten op de kermisterreinen.

Het college zal het toejuichen als de buurt een kermis of alternatieve evenementen organiseert van voldoende kwaliteit en met voldoende draagvlak.. De gemeente faciliteert dergelijke nieuwe initiatieven in de buurten door oa. begeleiding in het vergunningentraject.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat een afzonderlijke kinderkermis als evenement geen toegevoegde waarde is voor Maastricht. Een kinderkermis doet afbreuk aan de doelstellingen van de Servaaskermis; een kwalitatieve kermis met een diversiteit aan attracties voor alle leeftijdsgroepen. Ook de kermisbonden zien een aparte kinderkermis niet zitten.
Provincie:
Tag(s):