donderdag, 21. juli 2011 - 10:59

Servatius claimt 60 miljoen van oud-bestuurders

Maastricht

Woningstichting Servatius legt een claim van 60 miljoen euro neer bij haar voormalige bestuurders na het fiasco van het Campus-project in Maastricht. Dit heeft het bestuur van de Maastrichtse woningstichting bekend gemaakt.

Servatius stelt de oud-bestuurder en de acht leden van de toenmalige Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de onverantwoorde manier waarop met maatschappelijk geld is omgegaan bij het risicovolle project. Na een gedegen juridische analyse heeft Servatius daarom besloten om de oud-bestuurder aansprakelijk te stellen voor de geleden financiële schade. Zo is Servatius van mening dat het Campusproject door het toenmalige bewind onvoldoende is voorbereid, zonder een goede risicobeheersing en bovendien in strijd met bindende aanwijzingen van de minister. Ook acht leden van de toenmalige Raad van Toezicht worden aansprakelijk gesteld, voor het niet behoorlijk vervullen van hun toezichthoudende taak en de daaruit voortvloeiende financiële schade.

Campus Maastricht
In 1999 vroeg de Universiteit Maastricht Servatius om mee te denken over een plan voor studentenhuisvesting en bijbehorende faciliteiten. Hieruit ontstond het idee om in de Maastrichtse wijk Randwyck de ‘Campus Maastricht’ te realiseren. Servatius is op dit verzoek ingegaan, en is uiteindelijk voor eigen rekening en risico gestart met de ontwikkeling en realisatie van het Campus-project. Het project bleef niet beperkt tot de kerntaak van Servatius, het zorgen voor sociale (studenten)huisvesting, maar omvatte ook kantoren, commerciële ruimtes en een groot universitair sportcentrum. Servatius nam de Spaanse architect Santiago Calatrava in de arm voor het ontwerp van het Campus-project. In 2009 werd het project door de enorme en onbeheersbare stijging van de kosten noodgedwongen stopgezet.
Provincie:
Tag(s):