maandag, 11. april 2011 - 17:17

Skills Lab Flevoland geopend

Lelystad

Op initiatief van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv (OMFL) is op maandag 11 april het Skills Lab Flevoland geopend. Meta Jacobs, wethouder gemeente Lelystad, Andries Greiner, gedeputeerde EZ van de provincie Flevoland en Jan Brink, directeur van de OMFL, openden op feestelijke wijze het Skills Lab.

Om de noodzakelijke innovatie in de zorg te stimuleren is in Flevoland het project “Zorgen voor Morgen” gestart. Binnen dit initiatief heeft de OMFL een geheel nieuwe leeromgeving gecreëerd: het Skills Lab Flevoland.

Dit is een praktijkgerichte omgeving waar (aspirant) professionals uit de medische en zorgsector kennis en vaardigheden kunnen opdoen en aanscherpen. Met dit vernieuwende concept worden verschillende partijen uit de zorg en onderwijs samengebracht en wordt transparantie gecreëerd. Dit zal leiden tot een betere aansluiting van onderwijs op de praktijk.

Het project ‘Zorgen voor Morgen’ wordt gefinancierd door de provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie en de gemeenten Lelystad en Utrecht.

Flevolandse gedeputeerde Andries Greiner: “Een belangrijk onderdeel van het project wordt in Lelystad gerealiseerd; namelijk het Skills Lab. Ik verwacht dat met dit lab, naast het demonstreren en mogelijk maken van nieuwe verpleegtechnieken en medische ingrepen, ook het beroep van verpleegkundige aan populariteit zal winnen. En dat is belangrijk voor Flevoland, want net als in de rest van Nederland laat het gebrek aan verplegend personeel zich ook in Flevoland steeds meer voelen.”

Meta Jacobs, wethouder gemeente Lelystad vult aan: “In Lelystad is altijd al veel mogelijk geweest. Onze positieve innoverende blik op de toekomst, maakt dat voor dit soort initiatieven de deur altijd wagenwijd openstaat. Zorgen voor Morgen wordt steeds meer noodzaak in een maatschappij, waarbij de bevolking steeds ouder wordt. Jonge mensen enthousiasmeren voor een baan in de zorg en nieuwe kennis opdoen is van groot belang. Die combinatie van kennis en mensenwerk maakt dat we beter op de toekomst zijn voorbereid. Het is mooi dat Lelystad hieraan kan bijdragen.”

Jan Brink, directeur van de OMFL: “Uit een onderzoek, dat door de OMFL is uitgevoerd onder diverse zorg- en kennisinstellingen, bleek de behoefte en belangstelling voor een skills lab in de regio Flevoland groot. In het verleden is de interesse voor een skills lab door diverse partijen uitgesproken. De kracht van dit project is de samenwerking met diverse partijen waaronder zorginstellingen, onderwijs en het MKB. Wat dit skills lab zo uniek maakt is dat er wordt ingezet op simulatieonderwijs. Zo kan er heel gericht geoefend worden op praktijkvaardigheden binnen verschillende scenario’s.

Middels simulaties kan de leerling of een compleet team zien hoe de vaardigheden in een bepaalde situatie uitpakken. Dit zal zeker bijdragen aan de competenties en een verbeterde en efficiëntere zorg.”
Provincie:
Tag(s):