vrijdag, 1. april 2011 - 19:46

Slechte ventilatie in nieuwe huizen

Den Haag

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) wil betere ventilatiesystemen in woningen.

Hij gaat afspraken maken met de bouw- en installatiesector over hoe de kwaliteit van ventilatiesystemen kan worden verhoogd. Er zijn nogal wat tekortkomingen in mechanische ventilatiesystemen van recent gebouwde woningen in Nederland. Dat blijkt uit twee onderzoeken die Atsma vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ventilatiesystemen

De belangrijkste uitkomst is dat er veel tekortkomingen zijn in de mechanische ventilatiesystemen die zijn onderzocht. In een enkel geval was er een zwak verband tussen de geconstateerde gebreken en door bewoners zelf gerapporteerde gezondheid of de ervaren kwaliteit van het binnenmilieu. De onderzoeksresultaten bieden de sector handvatten om tot kwaliteitsverbetering te komen.

De meeste nieuwbouwwoningen in Nederland worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Er zijn twee soorten mechanische ventilatie: balansventilatie en mechanische afzuiging in combinatie met natuurlijke toevoer. Zowel balansventilatie- als mechanische afzuigingsystemen bleken niet optimaal te werken. De belangrijkste tekortkomingen waren te weinig luchtverversing, geluidsoverlast, ramen en deuren die niet open kunnen, ontbrekende bypass (tegen oververhitting in de zomer), vervuiling, foutief ontwerp of foutieve installatie, onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud en toevoer van gebruikte lucht. Deze tekortkomingen ontstaan tijdens alle fasen van het bouwproces. Veel tekortkomingen hebben te maken met ontwerpbeslissingen of ontstaan in de uitvoeringsfase tijdens de bouw. Een deel van de tekortkomingen hangt samen met het gebruik en het onderhoud.
Provincie:
Tag(s):