woensdag, 30. maart 2011 - 15:47

Slechts acht miljoen extra uit Provinciefonds voor Flevoland

Lelystad

De provincie Flevoland heeft kennisgenomen van de herverdeling van het Provinciefonds; deze levert slechts acht miljoen extra per jaar op. 'Omdat Flevoland in 2011 vooruitlopend op de herverdeling reeds 8,8 miljoen kreeg is het effect per saldo 800.000 Euro minder', meldt de provincie woensdag.

De provincie blijft het rijk aanspreken op de opgelopen tekorten en rekent op gelden voor de toekomstige, grootschalige investeringen, die aansluiten bij de door de regio en het rijk gewenste ontwikkeling. Het onafhankelijke bureau Cebeon berekende eerder dat Flevoland recht heeft op 108 miljoen.

De financiële wensen van het provinciebestuur van Flevoland zijn gebaseerd op drie elementen:
* een jarenlange te lage uitkering uit het Provinciefonds,
* de stille lasten (grote infrastructurele werken, die dringend onderhoud behoeven) en
* toekomstige ontwikkelingen, waarvoor de provincie (mede)verantwoordelijk is.

Blijkbaar passen al deze onderwerpen niet in een sluitend rekensysteem, waardoor het eindresultaat voor Flevoland onvoldoende is.

Het provinciebestuur stemt in met het onderbrengen van de financiering van ontwikkeltaken bij het Provinciefonds. Hierbij is gekeken naar de periode 2011 - 2015.

Het vertrouwen is dat de grote ontwikkelingstaken in Flevoland, zoals de Schaalsprong, die na 2015 aan de orde zijn, zullen leiden tot extra gelden voor Flevoland, naast mogelijk directe rijksmiddelen.

De vraag is nu wat de consequenties zijn van dit voorstel aan de Tweede Kamer. De provincie heeft inmiddels overleg gepleegd met de (nieuwe) statenfracties over de ontstane situatie en de herverdeling zal zeker een rol spelen bij de onderhandelingen voor een nieuw college, die binnenkort worden opgestart. Geprobeerd wordt op korte termijn overleg met minister Donner te hebben over de verdere gang van zaken.
Provincie:
Tag(s):