maandag, 24. januari 2011 - 10:44 Update: 08-07-2014 1:00

Slimme dijken slaan zelf alarm

Den Haag

Siemens werkt aan een bewakingstechniek waarmee schade aan dijken al in een vroeg stadium kan worden herkend. Met behulp van sensoren moet de stabiliteit van de dijken tot op de meter nauwkeurig kunnen worden geobserveerd.

Zelfsturende software kan vervolgens op basis van de metingen risicosituaties voorspellen, zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. In de pilot LiveDijk Eemshaven wordt het systeem op dit moment in de praktijk getest. Siemens Corporate Technology in Rusland ontwikkelt de techniek samen met een aantal partners in het kader van het Europese onderzoeksproject UrbanFlood.

Wereldwijd moeten 136 aan de kust gelegen miljoenensteden door dijken worden beschermd. De druk op deze waterkeringen neemt toe, omdat de zeespiegel door de klimaatverandering structureel stijgt resp. in de toekomst vaker stormen kunnen worden verwacht. Om de veiligheid te verbeteren, zijn dijken tot nu toe verhoogd of verbreed. Dit is echter niet meer dan tijdwinst. Een andere strategie is het analyseren van dijken, om de zwakke plekken daarin te kunnen identificeren. 'Slimme dijken' zouden breuken of gevolgen van overstromingen namelijk kunnen voorspellen.
Categorie:
Tag(s):