maandag, 7. november 2011 - 19:04

Sluiting basisschool De Groene Ring wegens asbestonderzoek

Duiven

Maandagochtend heeft de gemeente Duiven de resultaten van een asbestonderzoek binnengekregen.

Bij dit onderzoek is in het schoolgebouw van de Groene Ring Noord aan de Schoolstraat asbest aangetroffen, afkomstig van isolatie van leidingen. De losse asbestvezels zijn in de kruipruimte geconstateerd. Dit is een afgesloten ruimte.

Doordat er asbest in het gebouw aangetroffen is, is aanvullend onderzoek verplicht. De gemeente Duiven is samen met het schoolbestuur van mening dat het aanvullende onderzoek met spoed moet worden uitgevoerd, mede om de overlast voor de leerlingen en de ouders zoveel mogelijk te beperken. Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders vanmorgen in samenspraak met het schoolbestuur besloten het schoolgebouw direct te ontruimen en vanmiddag al te starten met het aanvullende onderzoek in het schoolgebouw.

De leerlingen zijn vanmiddag opgevangen in het CCOG waar zij gezellig een film hebben zitten kijken. De komende dagen is de school gesloten voor het aanvullende onderzoek. Dit onderzoek gebeurt gedeeltelijk in het schoolgebouw en gedeeltelijk in een laboratorium. De resultaten worden donderdagochtend verwacht.

Deze zomer hebben de Nederlandse schoolbesturen vanuit het ministerie de opdracht gekregen inzichtelijk te maken in welke schoolgebouwen, met een bouwjaar van voor 1994, asbesthoudend materiaal is verwerkt. Daarbij hebben de gemeentes de taak gekregen schoolbesturen daar zoveel mogelijk bij te helpen.

De gemeente Duiven heeft bekeken of er in het verleden al eens een asbestinventarisatie heeft plaats gevonden in de schoolgebouwen binnen onze gemeente. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Op zich is dat ook wel logisch, want normaalgesproken worden gebouwen eigenlijk alleen maar op asbest onderzocht als er sloop- of verbouwplannen zijn.

Doordat er dus geen asbestinventarisaties aanwezig waren van de schoolgebouwen die dateren van voor 1994 heeft de gemeente Duiven besloten deze alsnog uit te laten voeren. In de herfstvakantie zijn alle schoolgebouwen onderzocht op de aanwezigheid van asbest, waaronder ook basisschool 'De Groene Ring' aan de Schoolstraat 14 in Duiven.

Alle 200 leerlingen hebben vanmiddag een brief mee naar huis gekregen met daarin een uitleg over de situatie.

Van alle scholen zijn de resultaten van het onderzoek nu binnen. In de school van de Groene Ring Noord is asbest aangetroffen in de kruipruimte. Het betreft bruine asbest (amosiet) afkomstig van beschadigde leidingisolatie. Dit betekent dat een aanvullend risicobeoordelingonderzoek, conform NEN 2991, moet worden uitgevoerd naar de mogelijke risico's voor de gebruikers van het gebouw en om een eventuele verontreiniging met asbestvezels in het stof in kaart te brengen.

Het verplichte aanvullende onderzoek is inmiddels gestart. Het asbestinventarisatiebureau Tauw verwacht woensdagmiddag al met de resultaten te zullen komen.
Provincie:
Tag(s):