dinsdag, 18. oktober 2011 - 12:03

Snellere afhandeling melding seksueel misbruik kerk

Den Haag

Er zijn bij het meldpunt voor seksueel misbruik binnen de Rooms-katholieke Kerk zijn inmiddels 568 klachten binnen gekomen.

Hiervan zijn volgens het meldpunt 97 zaken geheel afgerond. In 16 zaken heeft de Klachtencommissie recentelijk advies uitgebracht en is het wachten op een reactie van de betrokken kerkelijke gezagsdrager. Van het totaal van 85 zaken over 2010 en 2011, is in 43 zaken de klacht gegrond verklaard (51 %).

Twee dagen per week houdt de Klachtencommissie telkens 4 zittingen. Er zijn sinds 5 september 24 zittingen geweest en er worden 40 zittingen voorbereid. In de jaren voor 2010 waren er jaarlijks 4 tot
maximaal 5 zittingen. Nu dus bijna twee keer zoveel per week.
Bij iedere aanklacht wordt een klaagschrift opgesteld waarop een verweerschrift of een inhoudelijke reactie van het kerkelijk gezag wordt verwacht. Dan kan een zitting worden gehouden, gevolgd door een
advies.
Provincie:
Tag(s):