donderdag, 17. maart 2011 - 10:17

Sociale Inlichtingendienst op de vingers getikt

Den Haag

Het CBP, College Bescherming Persoonsgegevens, heeft de Sociale Inlichtingendienst een dwangsom van 100.000 euro opgelegd wanneer de dienst binnen twee maanden niet alle onnodige persoonsgegevens verwijderd.

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) handelt in strijd met de wet omdat het mensen niet heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van de opsporing van fraude in de sociale zekerheid.

Bovendien bewaart de SIOD persoonsgegevens langer dan noodzakelijk is voor het doel, te weten fraudebestrijding. Dat zijn onder meer de conclusies van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek naar de bestandskoppeling en de ontwikkeling van risicoprofielen door de SIOD in het kader van bestrijding van fraude in de sociale zekerheid.

Het CBP maakt vandaag bekend dat het naar aanleiding van deze conclusies de SIOD een last onder dwangsom heeft opgelegd. De SIOD moet - op straffe van een dwangsom van 100.000 euro - binnen twee maanden - alle gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking verwijderen. Ook moet de SIOD alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden gekoppeld in het kader van fraudebestrijding daarover binnen twee maanden inlichten. Als dat niet gebeurt, moet de SIOD een dwangsom van maximaal 50.000 euro betalen, aldus het CBP.
Provincie:
Tag(s):