maandag, 7. februari 2011 - 17:47

Sociale Recherche Maastricht spoort drie ton aan bijstandsfraude op

Maastricht

Door de Sociale Recherche Maastricht werden onlangs een aantal personen aangehouden voor bijstandsfraude. In totaal werd de gemeente benadeeld voor 320.000 euro.

De eerste zaak betreft een fraudezaak waarbij een echtpaar uit Maastricht met een bijstandsuitkering, verzweeg dat zij een woning in België in eigendom hadden. Deze woning werd verhuurd aan diverse personen. De woning werd uiteindelijk verkocht met een behoorlijke overwaarde.

De tweede zaak betreft een fraudezaak waarbij een echtpaar uit Maastricht eveneens met een bijstandsuitkering, verzweeg dat zij over vermogen beschikten in de vorm van een vrijstaand huis in België.
Door de gemeente werd tevens een kapitaal verstrekt voor het starten van een mobiel autoherstel bedrijf. Indien bekend was dat er sprake was van vermogen was dit startkapitaal nooit verstrekt.

De derde zaak betreft een fraudezaak waarbij een echtpaar met een bijstandsuitkering verzweeg dat zij reeds jaren in bezit waren van een aantal appartementen en een winkel in Turkije. Zowel de appartementen als de winkiel werden verhuurd. Eenmaal per jaar gingen zij op vakantie onder meer om de huurpenningen op te halen.

Alle betrokkenen werden door de Sociale Recherche Maastricht verhoord en er zal proces-verbaal worden opgemaakt ter zake valsheid in geschrifte. De teveel ontvangen uitkeringen zullen worden teruggevorderd en er zal beslag worden gelegd op het onroerend goed en de tegoeden van de buitenlandse bankrekeningen.
Provincie:
Tag(s):