woensdag, 28. december 2011 - 18:31

Somaliërs blijven voor aanmeldcentrum in Ter Apel

Ter Apel

De Somaliërs die voor het aanmeldcentrum in Ter Apel hun tentenkamp hebben opgeslagen, gaan hier voorlopig niet weg. Zij hebben aangegeven niet op het aanbod van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) in te gaan.

De IND heeft aangeboden om alle dossiers van de Somaliërs opnieuw te bekijken of er een mogelijkheid is voor een verblijfsvergunning. Wanneer dit niet het geval is, zullen de uitgeprocedeerde asielzoekers zelf moeten terugkeren naar hun land van herkomst.

Omdat het een 'schijnoplossing' zou zijn en het alleen geldt voor de Somaliërs die voor het aanmeldcentrum staan, hebben zij het aanbod afgewezen.
Provincie:
Tag(s):