donderdag, 15. december 2011 - 17:07

Somaliërs in vrijheid gesteld door vreemdelingenkamer

Groningen

Negentien Somaliërs die in vreemdelingenbewaring zitten, moeten in vrijheid worden gesteld. Tot dat oordeel komt de vreemdelingenkamer van de rechtbank Den Haag, die zitting hield in Groningen, in haar uitspraak.

De minister van Immigratie en Asiel hsd aan negentien personen van Somalische afkomst op 29 november 2011 de maatregel van vreemdelingenbewaring opgelegd. Deze maatregel kan worden toegepast wanneer er voldoende concreet uitzicht op uitzetting uit Nederland is binnen een afzienbare termijn.

Bij de vreemdelingenkamer in Groningen zijn op 13 december de beroepen behandeld tegen de opgelegde maatregel van vreemdelingenbewaring. De uitspraken die vandaag in deze zaken zijn gedaan, leiden ertoe dat de opgelegde maatregel per direct wordt opgeheven.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de minister onvoldoende heeft onderbouwd dat in de bedoelde gevallen sprake is van concreet zicht op verwijdering uit Nederland. Om die reden is de maatregel onrechtmatig opgelegd. Aan de betrokken personen wordt, zoals gebruikelijk in dergelijke gevallen, een schadevergoeding toegekend.
Provincie:
Tag(s):