woensdag, 12. oktober 2011 - 20:17 Update: 08-07-2014 0:56

SP Senatoren stemmen tegen Europees noodfonds

Den Haag

De SP heeft in de Eerste Kamer niet ingestemd met het verder ophogen van het Europees noodfonds met 42 miljard euro. Met dat geld hoopt de regering de financiële en economische crisis in de Europese Unie te kunnen bestrijden.

Volgens SP-senator Geert Reuten is de regering echter niet bij machte aan te geven wie wanneer en waarom uit het fonds zal kunnen putten. ‘Een hypotheek sluit je ook niet af zonder heldere voorwaarden. Dat doe je om narigheid te voorkomen’

Een meerderheid van de Eerste Kamer keurt de miljardeninjectie goed. SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en PVV stemden tegen. Senator Reuten heeft scherpe kritiek op de overhaaste besluitvorming. Pas afgelopen donderdag werd het wetsvoorstel aangeboden bij de Eerste Kamer en pas enkele uren voor aanvang van het debat vroeg minister De Jager om spoedeisende afhandeling van de kolossale garantiestelling, volgens Reuten ‘de grootste begrotingswijziging ooit’.

De Jager is niet bereid om inzicht te bieden in de scenario’s die hij en zijn Europese collega’s ontwikkelen om de crisis te lijf te gaan. In ieder geval wil hij absoluut niet nadenken of het op enig moment nodig zal zijn de hele bankensector onder staatstoezicht te brengen. Ook heeft hij nog geen opvattingen over de door de SP bepleitte splitsing van betaal- en speculatiebanken. De Jager sluit overigens niet uit dat het noodfonds nog verder vergroot moet worden en er dus ook nieuwe Nederlandse miljarden nodig zullen zijn. Het fonds zal onder meer gebruikt worden om banken die in problemen komen, overeind te houden. Over welke banken in welke landen het gaat, wil de minister evenmin mededelingen doen.

Over de condities waaronder geld uit het fonds ingezet kan worden, moet nog door de regeringen in de EU onderhandeld worden. Het parlement staat daarbij echter buitenspel. Reuten: ‘Om alleen maar op uw aquamarijnen ogen te vertrouwen, gaat me toch echt iets te ver. We kunnen ons werk als volksvertegenwoordiging niet naar behoren doen als we te weinig informatie en te weinig tijd krijgen. Daarom zeggen wij nee.’
Categorie:
Tag(s):