donderdag, 21. april 2011 - 15:12

Speelplaats Broederschool weer vrijgegeven

Heerlen

De speelplaats bij de Broederschool in Heerlen kan weer gebruikt worden. Dit heeft de gemeente Heerlen bekend gemaakt.

Na een verkennend bodemonderzoek concludeert de GGD dat er geen contactgevaar is, omdat de speelplaats volledig is afgedekt met asfalt en stoeptegels. Het is daarom niet nodig om verdere maatregelen te nemen en het hekwerk rond de speelplaats wordt dan ook donderdag weggehaald.

Vorige week werd de speelplaats uit voorzorg buiten gebruik gesteld. Dit kwam omdat uit bodemonderzoek bleek dat de grond onder de speelplaats verontreinigd was met PAK. Ook werd toen gedacht aan het inrichten van een tijdelijke speelplaats aan de andere kant van de school, achter het Broederhuis. Nu het GGD-advies aangeeft dat er geen extra risico is, wordt ook hiervan afgezien. Bij de realisatie van de Brede Maatschappelijk Voorziening in 2012 wordt de grond definitief gesaneerd.
Provincie:
Tag(s):