vrijdag, 18. februari 2011 - 17:25

Spijbelaars sneller in het vizier bij hulpverleners

Den Haag

Hulpverleners krijgen door een koppeling tussen gegevens van gemeenten en het UWV sneller zicht op werkloze en niet studerende jongeren.

Op die manier kunnen zij sneller schoolverlaters en spijbelaars terug naar school leiden. De ministerraad heeft daar op voorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag mee ingestemd.

Dit betekent dat jongeren die geen baan of uitkering hebben, dus niet ingeschreven staan bij het UWV, sneller worden opgespoord en worden geholpen. In de praktijk komt het soms voor dat de hulpverlener (RMC-coördinator) belangrijke gegevens over deze jongeren niet heeft doordat gegevens niet altijd gekoppeld worden tussen UWV en gemeentelijke sociale diensten. De RMC-coördinator mag daarom straks gegevens uit de WIJ (Wet investeren in jongeren) en WWB (Wet werk en bijstand) inzien, naast inschrijfgegevens van het UWV.

In vier regio’s is succesvol geëxperimenteerd met het uitwisselen van gegevens. Met het ministerraadbesluit wordt deze mogelijkheid uitgebreid naar alle 39 regio’s.
Provincie:
Tag(s):