vrijdag, 18. februari 2011 - 16:07

Spoorwegovergang Hoogeveen begin mei gereed

Hoogeveen

De spoorwegovergang Pesserdijk/Toldijk in Hoogeveen is bijna klaar. Technische en financiële problemen met de noodzakelijke verlegging van de vele kabels en leidingen bij de spoorwegovergang veroorzaakten veel vertraging.

De nutsbedrijven hadden meer tijd nodig ter voorbereiding van het verleggen van de kabels en leidingen. Wethouder Tiens Eerenstein: ‘Hier was van te voren onvoldoende rekening mee gehouden. Hierdoor werd het werk ook flink duurder en vroeg het college de raad een jaar geleden om extra krediet. Gelukkig zijn de werkzaamheden binnenkort afgerond en kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken.’

Voor het verleggen van de kabels en leidingen moesten drie grote mantelbuizen middels boringen onder het spoor worden aangebracht. Tijdens het boren stuitte het boorbedrijf op obstakels en werd het boren stop gezet. Na intensief overleg werd besloten verderop te gaan boren, dat wil zeggen op grotere afstand van de huidige overweg. Dit leverde weer veel extra problemen en kosten op voor de nutsbedrijven en dat had opnieuw een forse vertraging tot gevolg. Inmiddels zijn de boringen verricht en is het verleggen van kabels en leidingen bijna afgerond.

Nu moet, voor het afronden van het werk op straatniveau, het treinverkeer gedurende een weekeinde worden stilgelegd. Dat vergt een minimale voorbereidingstijd van 12 weken. In het weekeinde van 16 en 17 april wordt het treinverkeer nu stil gelegd en wordt de overweg aangepast. Daarna moeten de aansluitende wegvakken nog worden geasfalteerd en van markering worden voorzien. Begin mei zijn alle werkzaamheden achter de rug.
Provincie:
Tag(s):