dinsdag, 5. juli 2011 - 15:06

Staat aansprakelijk voor dood drie Moslimmannen na val Srebrenica

Den Haag

De Nederlandse Staat is vandaag in Den Haag schuldig bevonden voor de dood van drie moslimmannen uit Srebrenica in 1995.

Hasan Nuhanovic, voorzitter van de Vereniging Moeders van Enclave Srebrenica, had de Staat in een hoger beroep aansprakelijk gesteld voor de dood van zijn broer zijn vader en de tolk, een elektricien.

De mannen hadden hun toevlucht gezocht tot de compound van Dutchbat, maar zijn later door de Bosnische-Serviërs onder generaal Mladiæ vermoord. Het hof in Den haag oordeelt ‘dat de Staat aansprakelijk is voor de dood van deze mannen, omdat Dutchbat hen niet aan de Serviërs had mogen overleveren’.

Oordeel hof
Het hof oordeelde dat Dutchbat weliswaar onder bevel van de VN stond, maar dat er na de val van Srebrenica een bijzondere situatie was ontstaan waarin de Nederlandse regering zich ook met Dutchbat en de evacuatie van de vluchtelingen bemoeide. Gelet op deze betrokkenheid acht het hof de Staat verantwoordelijk voor het optreden van Dutchbat ten opzichte van voornoemde moslimmannen.

Het hof is van oordeel dat Dutchbat de elektricien en de broer van de tolk niet van de compound had mogen afsturen en had moeten voorzien dat de vader van de tolk zijn zoon zou volgen. Dutchbat was inmiddels getuige geweest van meerdere incidenten waarbij de Bosnische-Serviërs buiten de compound mannelijke vluchtelingen hadden mishandeld of gedood. Dutchbat wist dus aan het eind van de middag van 13 juli 1995 dat de mannen een groot risico liepen, als zij de compound zouden verlaten.

Voor het hof staat deze uitspraak op zich, en heeft dus geen betrekking op de overige vluchtelingen van destijds.
Provincie:
Tag(s):