donderdag, 9. juni 2011 - 21:08

Staatsbosbeheer plaatst nieuwe borden op de Hondsrug

Gieten

Half juni start Staatsbosbeheer met het plaatsen van de nieuwe terreinborden in boswachterij Gieten-Borger en de omliggende gebieden. Deze nieuwe borden zijn niet alleen anders van kleur en uiterlijk, ook de ‘regels’ op de nieuwe bebording wijken af van de oude, vertrouwde groene borden uit het midden van de jaren tachtig. Want nieuwe tijden, vragen om nieuwe regels.

Enkele jaren geleden is Staatsbosbeheer begonnen met de herziening van de huisstijl. Logo, folders, brieven, informatiepanelen en bedrijfskleding werden kritisch onder de loep genomen. Zo ook de terreinbebording die aangeeft wanneer u een gebied van Staatsbosbeheer betreed en wat daar de toegangsregels zijn. De omvang van deze herzieningsoperatie is zo groot dat er enige tijd overheen gaat voor alles klaar is. Het maken en plaatsen van nieuwe terreinborden is een operatie met veel haken en ogen. Nu echter is Staatsbosbeheer zo ver dat ook in boswachterij Gieten-Borger nieuwe borden worden geplaatst.

Naast het uiterlijk van de borden is er inhoudelijk ook een en ander veranderd. De vertrouwde borden uit de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn vervangen voor modern ogende borden, lichtbruin van kleur. De meest in het oog springende wijziging is een algeheel aanlijngebod voor honden. Naast de mededeling van “vrij wandelen op wegen en paden” en “geen toegang met gemotoriseerd verkeer” vermelden de nieuwe borden ook: “geen toegang met loslopende honden”.

Het nieuwe hondenbeleid van Staatsbosbeheer is anderhalf jaar geleden opgestart en wordt nu in de regio Noord ingevoerd. In 2009 is er in het Dagblad van het Noorden een uitgebreide enquête gehouden naar de wensen van bezoekers van natuurgebieden. Hieruit bleek dat de helft van de bezoekers van natuurgebieden een groot voorstander is van het nieuwe aanlijngebod, de andere helft voornamelijk hondenbezitters, is tegen. In navolging van andere terreinbeheerders zoals de Provinciale landschappen en Natuurmonumenten, heeft Staatsbosbeheer toen besloten ook een algemeen aanlijngebod in te voeren.

Natuurlijk heeft Staatsbosbeheer ook begrip voor de hondenbezitters, honden willen ook weleens rennen. Om aan die behoefte tegemoet te komen worden op sommige plaatsen, daar waar het voor de natuur kan, honden losloopgebieden aangewezen. In boswachterij Gieten-Borger zijn drie honden losloopgebieden aangewezen. Op de website www.staatsbosbeheer.nl kunt u nadere informatie vinden. Als u bij trefwoord ‘hond’ intoetst vindt u meer informatie.

In boswachterij Gieten-Borger zijn drie honden losloopgebieden, verdeeld over het gebied. De eerste bevindt zich ten oosten van de Houtwester Janssenweg, die vanaf ’t Nije Hemelriek naar Eext loopt. De tweede bevindt zich ten zuiden van de Steenhopenweg, vanaf Drouwen tot aan het fietspad dat het bos doorkruist. Het derde honden losloopgebied bevindt zich rondom waterplas De Moere bij Grolloo. In de honden losloopgebieden hoeven honden niet aan de lijn; wel dienen ze onder appèl te staan en zich niet van wegen en paden te begeven.

In juni zal er een start worden gemaakt met het plaatsen van de nieuwe bebording. Naar verwachting duurt het enkele weken voor alle borden op de juiste plaats staan. Ook het aangeven van het nieuwe hondenlosloopgebied wordt hierin meegenomen. Op de grote parkeerplaatsen in de boswachterij plaatst Staatsbosbeheer informatiepaneeltjes met een korte uitleg en een overzichtskaart van de boswachterij waarop de drie losloopgebieden staan aangegeven. Ook worden bij deze informatiepanelen folderbakjes geplaatst met daarin een brochure over het hondenbeleid van Staatsbosbeheer.
Provincie:
Tag(s):