vrijdag, 4. februari 2011 - 18:54

Stad en achterland veilig tijdens zuidwesterstorm

Harlingen

Vrijdagmiddag is rond 16.00 uur de keermuur in Harlingen gesloten. Aanleiding daarvoor is de zuidwesterstorm die op dit moment woedt. Daardoor wordt een hoge waterstand verwacht. Door het sluiten van de doorgang tussen de Willemskade en het centrum van de stad in de keermuur is Harlingen en het achterland veilig. De roldeur in de keermuur wordt in opdracht van Wetterskip Fryslân gesloten door de havendienst van gemeente Harlingen.

De weersverwachting is op dit moment aan verandering onderhevig. Op basis van de laatste verwachtingen gaat Wetterskip Fryslân ervan uit dat de waterstand tussen de 2.50 m en 2.90 m boven NAP uitkomt. Dat is afhankelijk van de wind. De keermuur in Harlingen gaat dicht als er een verwachte waterstand is van 1.90 m. — 2.00 m. boven NAP. Reden daarvoor is, dat er bij een dergelijke waterstand kans is op wateroverlast, omdat de golven door de opening in de keermuur kunnen spoelen.

Wetterskip Fryslân houdt de weers- en waterstandverwachting nauwlettend in de gaten. Bij een waterstand van 2.70 m. boven NAP wordt de dijkbewaking opgeschaald. Bij een waterstand van 3.00 m. boven NAP wordt er daadwerkelijk dijkwacht op de dijken zelf ingezet. Naar verwachting zal dat vanavond en vannacht op Ameland en Schiermonnikoog voor kunnen komen.

De keermuur in Harlingen is het sluitstuk van het Deltaprogramma. Met de voltooiing van de keermuur in augustus 2010 is de kustbescherming van Fryslân op deltahoogte gebracht.
Provincie:
Tag(s):