vrijdag, 6. mei 2011 - 18:59

Stapavond voor ouders in Renesse

Renesse

De gemeente Schouwen-Duiveland en enkele horeca-ondernemers uit Renesse organiseren op dinsdag 10 mei een stapavond voor alle ouders uit de omgeving.

Ouders kunnen op deze manier kennismaken met de horecagelegenheden waar hun pubers uitgaan en bovendien is dit een mooie gelegenheid om met hen in gesprek te gaan over het thema jeugd en alcohol.

De stapavond is gericht op ouders en/of verzorgers van jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Op deze leeftijd gaan veel jongeren voor het eerst stappen. Dit brengt voor veel ouders vragen met zich mee. Tijdens de stapavond informeren de horeca en de projectleider van de Zeeuwse aanpak Jeugd en Alcohol ouders over welke voorzorgsmaatregelen er worden genomen zodat jongeren veilig en gezond kunnen uitgaan. Ook krijgen ouders advies over hoe om te gaan met alcohol, kunnen ze vragen stellen aan deskundigen en bovendien is deze ontmoeting bij uitstek de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

De stapavond vangt aan om 19.30 uur in café De Stulp aan de Hogenzoom 184 in Renesse. Naast informatie wordt er ook een theaterstuk opgevoerd door jongeren van het Pontes over een avond die volledig uit de hand loopt door het drinken van te veel alcohol. Het volledige programma is te bekijken op www.laatzenietverzuipen.nl. Ouders die zich nog willen aanmelden voor de stapavond kunnen dat doen tot donderdag 5 mei via www.laatzenietverzuipen.nl of telefonisch op 0113-397171. Deelname is overigens gratis.

Deze stapavonden worden georganiseerd vanuit het project ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ waarin de dertien Zeeuwse gemeenten hun krachten gebundeld hebben en gezamenlijk het alcoholprobleem onder de jeugd aanpakken. Het doel van deze stapavond is om met ouders in gesprek gaan over het thema jeugd en alcohol. De stapavonden blijken een succesvolle aanpak, de eerste avond in Goes trok zo’n 120 deelnemers. De bedoeling is deze stapavonden uit te breiden over heel de provincie. Op 20 mei is de eerstvolgende stapavond in Domburg en in juni volgt er nog één op Walcheren.
Provincie:
Tag(s):