maandag, 31. januari 2011 - 17:39

Start 4 projecten langs A12 tussen Lunetten en Veenendaal

Veenendaal

Over 29 kilometer worden langs de A12 tussen Lunetten en Veenendaal nieuwe rijstroken aangelegd. Minister Schultz van Haegen gaf voor de Spoedaanpak projecten 21, 22, 23 en 24 op dit traject maandag het startsein.

Zo wordt dé oost-west verbinding van Nederland klaargemaakt voor de toekomst. Ook maakte de minister bekend deze projecten bijna twee jaar eerder worden opgeleverd.

Duurzame inpassing
De minister startte de werkzaamheden samen met Marco Glastra, directeur-rentmeester van Stichting Het Utrechts Landschap. Met de stichting is intensief gewerkt aan een duurzame inpassing van deze wegverbreding.

De weg die eerder een barrière vormde krijgt nu meer dan 25 eco-voorzieningen: een ecoducten van 50 meter breed, faunapassages en wildtunnels. Zo kunnen dieren de A12 veilig oversteken en worden natuurgebieden met elkaar verbonden. Ook wordt gebruik gemaakt van speciale verlichting zodat ’s nachts minder inbreuk wordt gemaakt op het landschap en de natuur. Verder wordt er duurzaam gebouwd door vrijkomende bouwstoffen te gebruiken, zand met schepen aan te voeren en niet te heien, maar te boren of trillen.

Betere doorstroming
De A12 is de belangrijkste verbinding met het Duitse achterland en dus essentieel voor de Nederlandse economie. Toch staan enkele delen van de A12 in de file top 50. Aan de west kant van Utrecht tot Den Haag is al aangepakt. Deze vier projecten pakken de oostkant van de draaischijf Utrecht aan.

Met de nieuwe rijstroken en spitsstroken kan er anderhalf tot twee keer zoveel verkeer over dit deel van de A12 rijden. De oplevering stond gepland voor eind 2014, maar wordt door inzet van de Koninklijke BAM-groep nv versneld naar begin 2013. In totaal 260 miljoen Euro gemoeid met deze projecten.

Spoedaanpak wegen
De wegverbreding van de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal is onderdeel van het programma Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken.

De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en snellere procedures, uiteraard zorgvuldig en met behoud van inspraakrecht van betrokkenen. Bij de dertig Spoedaanpakprojecten gaat uiterlijk in mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden uiterlijk in mei 2011 afgerond. Inmiddels is bij 20 projecten de schop de grond ingegaan. Vijf trajecten zijn al geopend.
Provincie:
Tag(s):