zondag, 13. maart 2011 - 12:53

Start aanleg parkeerterrein Veere

Veere

Maandag 14 maart start de aanleg van het parkeerterrein Marina in Veere. Het streven is om het werk voor de Pinksteren (12 en 13 juni) klaar te hebben.

Ruim twee jaar geleden heeft de gemeente dit terrein gekocht van de Provincie Zeeland. De aanleg van het nieuwe parkeerterrein gaat € 835.000 kosten en er komen in totaal 350 parkeerplaatsen waarvan er 68 bestemd zijn voor Jachthaven Marina Veere. Op het parkeerterrein kan straks gratis geparkeerd worden.

Door de aanleg van het parkeerterrein inclusief de keerlus voor bussen en een gewijzigde parkeerroute wordt een eerste aanzet gegeven voor het autoluw maken van het centrum van Veere. Een wens van de inwoners, neergelegd in de toekomstvisie Veere Anno… die door de gemeenteraad in 2008 is vastgesteld.

Een deel van het terrein was vroeger een stortplaats en de daar aangetroffen vervuiling zal gesaneerd worden door Sturm en Dekker onder milieukundige begeleiding van Sagro Milieu Advies. Gelijktijdig en aansluitend start aannemer t’Gilde met de aanleg van het parkeerterrein.

Uiteraard zal alles in het werk worden gesteld om de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren zodat eventuele overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Er worden een aantal tijdelijke maatregelen genomen zoals het beschermen van bestaande wegverhardingen en het plaatsen van een containerunit voor de medewerkers.
Provincie:
Tag(s):