maandag, 28. februari 2011 - 22:44

Start bomenkap ecoduct Huis ter Heide

Huis ter Heide

Rijkswaterstaat start vanaf woensdag 2 maart met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van een ecoduct over de A28 ter hoogte van Huis ter Heide (km 9.2).

De eerste zichtbare werkzaamheden bestaan uit de kap van bomen langs de rijksweg om ruimte te maken voor het ecoduct Huis ter Heide. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden nog dit jaar.

Het ecoduct Huis ter Heide is onderdeel van het project Negen Ecoducten, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de Provincie Gelderland. Naast dit ecoduct worden er in de periode 2009-2012 nog acht ecoducten gerealiseerd. Zes daarvan op de Veluwe, een op de Utrechtse Heuvelrug en een op de Sallandse Heuvelrug.

Het project vloeit voort uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Het MJPO is een landelijk initiatief van de ministeries van IenM en ELI om de ecologische versnippering terug te dringen en de Ecologische Hoofdstructuur te verbeteren. Dat doen zij met maatregelen als ecoducten, faunatunnels en ecoduikers.
Provincie:
Tag(s):