woensdag, 20. juli 2011 - 11:25

Start eerste fase aansluiting Lemelerveld op N348

Dalfsen

Samen met de gemeente Dalfsen is de provincie Overijssel begonnen met de eerste fase N 348 Ommen-Raalte, te weten de aansluiting van Lemelerweg op de provinciale weg.

Het streven is nu om in de winter van 2012/2013 de eerste schop de grond in te steken.

Na de verkenning, die in 2010 is afgerond, onderzoeken we nu in de planstudie gezamenlijk de voorkeursvariant: een gelijkvloerse aansluiting met verkeerslichten aan de noord- en zuidkant van Lemelerveld, gecombineerd met het afsluiten van de huidige centrumaansluiting.

In deze fase werken wij als provincie aan een eerste ontwerp van beide aansluitingen, waarbij we onder andere kijken naar het verwachte aantal voertuigen op en rond de aansluitingen, milieu- en geluidsaspecten, flora en fauna en vergunningen. Daarnaast komen ook de langetermijnontwikkelingen op en rond de N348 aan de orde en de eventuele gevolgen daarvan op de zuidelijke aansluiting.

Mocht blijken dat aan de zuidkant in de toekomst toch een volledige aansluiting (vierde aantakking) gewenst is, dan maken we, samen met gemeente Dalfsen, een duurzame keuze en reserveren hiervoor ruimte.
Provincie:
Tag(s):