dinsdag, 25. januari 2011 - 21:50

Start graafwerkzaamheden vaarverbinding Erica-Ter Apel

Erica

Deze week is gestart met de uitvoering van de tweede fase van de vaarverbinding Erica - Ter Apel. Het gaat om het traject tussen het Veenpark bij Barger-Compascuum tot de Bladderswijk bij Oranjedorp. Grote kranen en dumpers zullen de komende jaren kilometers nieuw kanaal graven. Ook worden bruggen en sluizen gebouwd. Daarna is van
alles te beleven langs het kanaal.

De nieuwe vaarverbinding herstelt de toegang over water tot Overijssel, Friesland, Groningen en Noord-Duitsland. Door de aanleg zal niet alleen het kanaal mooier en leefbaarder worden, maar krijgt de leefbaarheid van de kernen langs de route ook een stimulans. De eerste fase van Ter Apel tot aan het Veenpark is al bevaarbaar.

De tweede fase van de vaarverbinding start met het graven van een kanaal van de Bladderswijk naar het Scholtenskanaal. Hierbij moet een uitloper van de Hondsrug gepasseerd worden met een hoogteverschil van vijf meter. Dit gebeurt door de aanleg van een spaarsluis aan de
westzijde en een Koppelsluis aan de oostzijde van de Hondsrug. De grond die vrijkomt bij het graven van het kanaal wordt gebruikt voor de aanleg van beschermende kaden rondom de waardevolle hoogveenrestanten in het Oosterbos. Waar het nieuwe kanaal vanaf het Oosterbos (Kromme Wijk) het Scholtenskanaal indraait, wordt een trambrug in ere hersteld. Als laatste wordt vanaf het Scholtenskanaal een kanaal gegraven naar het Veenpark.

Het kanaal krijgt een natuurlijke inpassing in de omgeving en in de naastliggende hoogveenrestanten. Veel aandacht wordt besteed aan de inrichting rondom het kanaal. Door de vele wandel- en fietsvoorzieningen, de passantenhaven in Oranjedorp en de mogelijkheden voor watersport en sportvisserij zal er straks van alles te beleven zijn. Dit stimuleert de
toeristische ontwikkeling en daarmee de economie.

De kosten voor de tweede fase worden geraamd op 21 miljoen euro. Naar verwachting wordt de totale vaarverbinding in 2013 voor de recreatievaart geopend.
Provincie:
Tag(s):