woensdag, 7. september 2011 - 20:26

Start nieuwbouw brandweerkazerne Wagenborgen

Wagenborgen

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Elzen in Wagenborgen is gestart. Momenteel vinden heiwerkzaamheden plaats. Brandweer Rayon Noord verwacht dat de nieuwe kazerne medio april 2012 wordt opgeleverd.

Uit locatieonderzoek bleek De Elzen de meest gunstige locatie, omdat het centraal ligt ten opzichte van het centrum van het dorp en de nabijheid van het woonzorgcentrum De Menterne.

De nieuwe kazerne voldoet aan alle eisen van een moderne brandweerkazerne. Bovendien zal de nieuwe locatie onderdak kunnen bieden aan de nieuwe tankautospuit die volgend jaar wordt geleverd en komen er voldoende parkeerplaatsen voor alle vrijwilligers. De huidige kazerne heeft nog geen nieuwe bestemming. De nieuwbouw kost ongeveer 800.000 euro.
Provincie:
Tag(s):