dinsdag, 15. februari 2011 - 21:35

Start stimulering biologische landbouw Drenthe

Regio

De provincie Drenthe streeft verdere verduurzaming van de landbouw in Drenthe na. Zij wil dit onder meer bereiken door meer agrarische bedrijven te laten omschakelen naar de biologische landbouw. Door in projectvorm gangbare boeren te interesseren en informeren, ziet de provincie goede mogelijkheden om dit te realiseren. Projecten LTO Noord gaat het project van februari 2011 tot en met december 2012 uitvoeren.

In het project kunnen de verschillende agrarische sectoren kennis maken met de dagelijkse biologische praktijk. Drentse melkveehouders, groente- en fruittelers, vleesveehouders en ondernemers in de intensieve veehouderij worden uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende ‘boer on tours’. Via een busreis langs verschillende biologisch werkende bedrijven maken agrarische ondernemers zo kennis met de sector. Daarna kunnen ondernemers in netwerkverband de optie biologisch voor het eigen bedrijf verder verkennen. Voor enkele
ondernemers is het mogelijk om een doorberekening te maken van de financiële mogelijkheden voor de omschakeling.

In het projectplan heeft Projecten LTO Noord haar concrete activiteiten uitgewerkt en streefgetallen aangegeven. Door het brede bestaande netwerk verwacht zij een groot bereik onder de agrarische ondernemers te realiseren. Afgelopen jaren zijn door melkveehouders in andere provincies al positieve ervaringen opgedaan met vergelijkbare projecten.
De afgelopen jaren heeft de markt voor biologische producten zich sterk ontwikkeld. De vraag naar deze producten blijft groeien en er ontstaat krapte op de Nederlandse markt. Vooral in de zuivel is momenteel de vraag groter dan het aanbod en ook aan biologische eieren en
varkensvlees is momenteel een tekort.

De tijd is rijp voor ook Drentse agrarische ondernemers om de mogelijkheden tot omschakeling te overwegen en te effectueren. Gedeputeerde Munniksma ziet biologische landbouw als één van de manieren om duurzame landbouw in Drenthe te bedrijven: ‘Met de bijdrage van 125.000 euro geeft dit zowel voor de landbouw als voor de omgeving een goede impuls’.
Provincie:
Tag(s):