maandag, 24. januari 2011 - 21:10

Start werkzaamheden Dwingelderveld

Assen

De start van het project Inrichting Dwingelderveld is maandag van start gegaan. Het hart van het Nationaal Park verandert hierbij van landbouwgebied naar natuurgebied. Het Dwingelderveld zal het regenwater langer vasthouden, waardoor de verdroging een halt wordt toegeroepen. Dat is goed voor dit vochtige heidegebied.

Na jaren van voorbereiding gaan de plannen voor de herinrichting van het Nationaal Park Dwingelderveld nu definitief in de uitvoering. Op 24 januari werd aandacht aan deze mijlpaal besteed en kwamen de samenwerkende partijen bijeen (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, waterschap
Reest en Wieden, Rijkswaterstaat, de gemeenten Westerveld, De Wolden en Midden Drenthe, het Nationaal Park Dwingelderveld en de provincie Drenthe).

Gedeputeerde Rein Munniksma verrichtte de openingshandeling door met een kraan de eerste hap uit de bovengrond te nemen. Willem Urlings,
voorzitter van de bestuurscommissie Dwingelderveld, bedankte alle partijen die de uitvoering van dit project mogelijk maken. De herinrichting van het Dwingelderveld draagt bij aan het herstel van de natuur in het waardevolle gebied en gaat vooral de verdroging tegen. Bij extreem natte weersomstandigheden wordt het regenwater langer vastgehouden. Ook wordt het gebied stiller door de aanleg van een geluidswal langs de A28. Natuurlijk is ook aan de bezoekers van het Dwingelderveld gedacht: de recreatieve infrastructuur wordt verbeterd om zo de natuurbeleving te versterken.

De komende periode zal de aannemer op grote schaal bovengrond afgraven in het hart van het Dwingelderveld. Deze grond gebruikt de aannemer om de landschappelijk vormgegeven geluidswal langs de A28 aan te leggen. Het afgraven gebeurt per deelgebied. Daarna worden de watergangen en greppels gedicht. Om de geluidswal te realiseren, wordt er een bosstrook verwijderd. De werkzaamheden kunnen voor de bezoekers van het Dwingelderveld overlast geven. Werkende kranen en rijdende zandauto’s zullen de rust een tijd verstoren. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind 2012 klaar. Daarna is het Dwingelderveld klaar voor de toekomst; het heeft dan meer hei, het is er mooier en stiller.
Provincie:
Tag(s):