donderdag, 17. maart 2011 - 16:02

Stationstunnel Wierden kan uitgevoerd worden

Wierden

De omgeving van het station Wierden krijgt door het Masterplan Stationsomgeving een flinke impuls. Dit meldt de provincie Overijssel donderdag.

Door een extra bijdrage van 600.000 euro van de provincie Overijssel kan de aanleg van een stationstunnel nu van start gaan. Gedeputeerde Staten hebben deze week het besluit hierover genomen.

Bouw start in mei
De stationstunnel gaat zorgen voor een snellere en veiliger afwikkeling van de reizigersstroom van en naar de treinen. Ook ontstaat door het doortrekken van de tunnel naar de noordzone van het stationsgebied een betere verbinding tussen Noord-Wierden (bedrijventerreinen en woonwijken) enerzijds en het station en het centrum met winkels anderzijds.

De stationstunnel heeft daarmee een schakelfunctie in het gebied en in het verbinden van de deelprojecten die in het gebied op stapel staan. De bouw van de stationstunnel start in mei van dit jaar. De tunnel zal naar verwachting eind dit jaar in gebruik worden genomen.

Provincie en Wierden investeren samen in de stationsomgeving
Theo Rietkerk, gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu: "Deze aanpak gaat enorm bijdragen aan de uitstraling van het stationsgebied en omgeving en geeft een enorme impuls aan de ruimtelijke kwaliteit ervan. Daar werken we als provincie graag aan mee. Dit is goed voor de economie en de leefbaarheid voor de inwoners van Wierden."

Ria Broeze, wethouder Ruimtelijke Ordening: "Ik ben blij met deze extra bijdrage van de provincie Overijssel voor het Masterplan Stationsomgeving: een bovenlokale voorziening. Met dit geld kunnen we aan de slag om Wierden nog aantrekkelijker te maken voor reizigers, bezoekers en inwoners van onze gemeente."

Met een totale investering van 25 miljoen euro moet het Masterplan Stationsomgeving Wierden leiden tot een vernieuwde en vernieuwende uitstraling van het stationsgebied en de directe omgeving. Deelprojecten zijn onder meer het verbeteren van de noordelijke bedrijventerreinen, aanpassing van de infrastructuur door de aanleg van twee tunnels, de uitbreiding van het aantal P&R-parkeerplaatsen en de herinrichting van de zone bij het station.
Provincie:
Tag(s):