dinsdag, 15. maart 2011 - 16:53

Stedelijke alliantie met provincie Overijssel

De steden Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer en Zwolle willen een alliantie vormen met de provincie Overijssel ter versterking van de stedelijke concurrentiekracht.

Samen vormen de steden een sterk scharnier tussen omliggende regio’s, de Randstad, Den Haag en de EU. Op 15 maart overhandigden zij een manifest aan de Commissaris van de Koningin.

De concurrentiekracht van stedelijke gebieden, bestuurlijke kwaliteit en vernieuwende economische ontwikkelingen zijn meer dan ooit bepalend voor werk en welvaart. Versterking van deze aspecten vereist samenwerking en partnerschap. Het gaat daarbij om samenwerking met partners binnen de stad, maar ook om samenwerking met bestuurlijke en maatschappelijke partners in de omliggende gemeenten en met de provincie Overijssel.

De provincie Overijssel en de steden hebben in de afgelopen bestuursperiode intensief met elkaar samengewerkt. In het bijzonder in het proces ‘Investeren met Gemeenten’. Deze manier van samenwerken vinden de steden bijzonder positief en verdient voortzetting. De steden hebben ook in de toekomst belangrijke opgaven. Denk onder meer aan de ontwikkeling van stationsomgevingen en binnensteden. In het manifest is een aantal belangrijke opgaven beschreven.

De steden stellen daarom voor om met de samenwerking in de nieuwe bestuursperiode niet alleen door te gaan maar ook te intensiveren. Om dit handen en voeten te geven, is een ‘Alliantie van provincie en steden in Overijssel’ nodig. Op 15 maart overhandigden de burgemeesters van de vijf steden een manifest aan de Commissaris van de Koningin.
Provincie:
Tag(s):