maandag, 18. april 2011 - 8:38

Steeds meer scholen huiverig voor hard aanpakken leerlingen

Utrecht

Het gebeurt steeds vaker dat scholen ervoor terugschrikken om hun leerlingen te schorsen of definitief weg te sturen. Dat zou blijken uit cijfers van de onderwijsinspectie, zo schrijft Trouw maandag.

In 2009 schorsten of verwijderden scholen nog bijna 6000 keer een leerling. In 2010 meldden scholen dat ze bijna 5500 keer een leerling hadden geschorst of verwijderd. Na jaren van flinke groei ( 2005: 4200 leerlingen geschorst of verwijderd) is het aantal geschorsten of verwijderden leerlingen nu voor het eerst gedaald.

Scholen moeten het bij de inspectie melden als ze een leerling voor meer dan één dag schorsen of iemand definitief wegsturen. Eén op de tien scholen deed dat in vijf jaar tijd niet één keer.

Volgens Sjoerd Slagter van de VO-raad (de verenigde schoolbesturen) is de dalende trend te verklaren uit het feit dat scholen terugschrikken voor de strengere aanpak van leerlingen. Ze schrikken terug voor de publiciteit die steeds vaker volgt op schorsen en verwijderen, verklaart hij. Daarnaast krijgen scholen er steeds meer oog voor dat ze leerlingen niet helpen door ze weg te sturen.

René Kneyber, auteur van een boek over straf en orde houden in het VMBO, zegt in de krant: 'Misschien ontduiken scholen gewoon de verplichting om schorsingen bij de inspectie te melden. "Ik denk niet dat scholen beter weten wat ze met leerlingen aan moeten, maar dat ze tactischer worden."

Uit de inspectiecijfers blijkt dat scholen fysiek geweld tegen andere leerlingen het meest bestraffen met een schorsing of met van school gestuurd worden. Andere veel voorkomende vergrijpen die zo bestraft worden, zijn verbaal geweld tegen leraren en storend gedrag in de les. Al jaren worden jongens drie keer zo vaak geschorst of verwijderd als meisjes, en vmbo'ers verhoudingsgewijs elf keer zo vaak als vwo'ers.

Er werden ruim 600 leerlingen voorgoed van school gestuurd. Maar dat kan pas als er een andere school gevonden is die bereid is de leerling op te nemen.
Provincie:
Tag(s):