dinsdag, 29. november 2011 - 13:32

Sterke groei aantal vogels rond Schiphol vormt gevaar vliegveiligheid

Schiphol

Door de sterke toename van het aantal vogels rondom Schiphol, is de vliegveiligheid in gevaar. Dat staat in het rapport 'noodlanding na vogelaanvaring', dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepresenteerd.

De gevolgen van een aanvaring met forse vogels zoals ganzen kunnen voor vliegtuigen groot of zelfs catastrofaal zijn. De minister van Infrastructuur en Milieu moet daarom meer maatregelen nemen om het risico op vogelaanvaringen op korte termijn terug te dringen.

Botsingen tussen vliegtuigen en vogels komen geregeld voor, vooral tijdens de start en de landing. Omdat het aantal ganzen rondom Schiphol blijft toenemen, is de Onderzoeksraad van mening dat er snel en doortastend opgetreden moet worden. De rijksoverheid zal hierin (sterker) de leiding moet nemen. Op korte termijn is het noodzakelijk dat het aantal ganzen fors gaat verminderen. De minister van Infrastructuur en Milieu wordt aanbevolen als verantwoordelijke voor de vliegveiligheid voortvarend regie en maatregelen te nemen bij het terugdringen van het vogelaanvaringsrisico.

Aanvaring
Op 6 juni 2010 kwam een Boeing van Royal Air Maroc op Schiphol tijdens de start in aanvaring met een groep ganzen. Daardoor raakte onder meer de linkermotor zwaar beschadigd en waren er problemen met het neuslandingsgestel. De botsing met de ganzen vond plaats op ongeveer vijf meter hoogte. De snelheid van het toestel was te hoog om nog op dezelfde baan te kunnen landen. De gezagvoerder besloot tot een noodlanding. Deze noodlanding werd niet geheel volgens de geldende richtlijnen uitgevoerd waardoor het vliegtuig met te weinig hoogte over een dichtbevolkt gebied vloog.

Hoge gebouwen op radar niet zichtbaar
Uit het onderzoek blijkt ook dat de luchtverkeersleiders de plaats en de hoogte van eventuele obstakels zoals hoge torens in de omgeving van Schiphol niet op hun radarscherm zichtbaar hebben. Twee uitzonderingen zijn bij IJmuiden en Lopik. Pas boven ongeveer 365 meter is het luchtruim in de buurt van Schiphol vrij van obstakels voor verkeersbegeleiding. Toch kunnen toestellen in nood die onder deze obstakelvrije hoogte vliegen, koersadviezen krijgen.

De piloten noch de luchtverkeersleiders van de Royal Air Maroc-vlucht hadden op 6 juni 2010 door dat het toestel op 1 kilometer afstand aan de rand van Haarlem een 145 meter hoge KPN-toren passeerde. Het toestel vloog op het moment van passeren op een hoogte tussen 115 en 145 meter. Hoewel de kans op een botsing met bijvoorbeeld een toren erg klein is, zijn de potentiële gevolgen enorm. Het risico is volgens de Onderzoeksraad daarom onaanvaardbaar hoog. De Raad beveelt de Luchtverkeersleiding Nederland aan zorg te dragen dat vliegtuigen in nood die onder de obstakelvrije hoogte vliegen, geïnformeerd worden over hoge obstakels in het plaatselijk luchtverkeersleidinggebied van Schiphol.
Provincie:
Tag(s):