dinsdag, 20. september 2011 - 11:17 Update: 08-07-2014 0:56

Sterke groei bijstand aan 65-plussers

Eind juni 2011 gingen er 40 duizend bijstandsuitkeringen naar 65-plushuishoudens. Dat is twee keer zoveel als tien jaar geleden. De sterke groei komt doordat steeds meer 65-plushuishoudens geen volledige AOW-uitkering krijgen.

Het aantal bijstandsuitkeringen aan huishoudens met een aanvrager van 65 jaar of ouder is zeer sterk gestegen: van 18 duizend in 2000 tot bijna 40 duizend in 2011. Dit is meer dan een verdubbeling, terwijl in dezelfde periode het aantal 65-plussers in Nederland met ruim een vijfde is toegenomen.

De sterke groei van het aantal 65-plushuishoudens met bijstand komt vooral door de migranten die in de tweede helft van de twintigste eeuw naar Nederland zijn gekomen. Zij ontvangen vaak maar een gedeeltelijke AOW-uitkering, omdat ze in de jaren in het buitenland geen recht op AOW hebben opgebouwd. De Wet werk en bijstand (WWB) biedt hen een voorziening om te voorkomen dat hun (huishoud)inkomen onder het bestaansminimum komt. Deze voorziening staat bekend als de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).
Categorie:
Tag(s):