maandag, 4. juli 2011 - 17:35

Sterke stijging aantal onderzoeken naar kindermishandeling

Utrecht

Sinds 2005 is het aantal adviezen én het aantal onderzoeken door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) - onderdeel van Bureau Jeugdzorg - sterk gestegen. Dit blijkt maandag uit het jaarverslag AMK van Jeugdzorg Nederland.

In 2010 zijn 43.925 adviezen uitgebracht en zijn 18.076 onderzoeken gestart. Het totaal eerste contacten komt neer op 62.001. Dit betekent voor zowel de adviezen, de onderzoeken als het totaal eerste contacten een stijging van 60% t.o.v. 2005 en op een gemiddelde stijging van 10% per jaar.

De stijging wil niet zeggen dat kindermishandeling in objectieve zin is toegenomen. Wel dat de mishandeling sneller en beter wordt gesignaleerd door alle betrokkenen in het kindveiligheidsstelsel.

Het AMK dient steeds minder vaak een onderzoeksverzoek in bij de Raad voor de Kinderbescherming. In plaats daarvan brengt het AMK juist veel vaker vrijwillige hulp op gang, met instemming van de ouders. Dit heeft alles te maken met de grotere alertheid van Bureaus Jeugdzorg op signalen van kindermishandeling, waardoor vrijwillige hulp vaker mogelijk is.

De gang naar de kinderrechter kan steeds vaker voorkomen worden, omdat - dankzij het vrijwillige hulptraject - ingrijpende maatregelen als ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing niet nodig zijn. Voor kinderen is dat in veel gevallen de beste oplossing: hulp in de eigen thuissituatie, met steun van professionals, ouders, familie en vrienden.

"Jeugdzorg Nederland rekent erop dat in de transitie naar de gemeenten de winst van het huidige stelsel, zoals het verminderen van de gang naar de kinderrechter, blijft bestaan", aldus Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland.
Provincie:
Tag(s):