woensdag, 8. juni 2011 - 19:30

Sterns en Visdiefjes nestelen weer op broedeiland in haven Delfzijl

Delfzijl

De provincie Groningen, Groningen Seaports en Millenergy hebben voor het tweede jaar de handen ineen geslagen voor een tijdelijk broedeiland in de haven van Delfzijl. Sinds begin mei is de Maria-ponton nabij de Oostelijke Handelskade gereed voor broedse vogels.

Het doel van het project is het realiseren van een alternatieve broedlocatie voor Noordse Sterns en Visdiefjes, vooruitlopend op de aanleg van een windpark op de Schermdijk en Pier van Oterdum. Net als vorig jaar is er een webcam gemonteerd. De beelden zijn te volgen via www.broedeiland.nl. Avifauna is betrokken bij de monitoring van het broedresultaat.
Provincie:
Tag(s):